Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Udžbenici ili digitalni materijali: šta preferiraju tinejdžeri?
 
 

Udžbenici ili digitalni materijali: šta preferiraju tinejdžeri?

Tinejdžeri su danas duboko vezani za internet tehnologije i upotrebu pametnih telefona, tableta i računara. Korišćenje društvenih mreža i konzumiranje digitalnih sadržaja neizostavan su deo njihovog odrastanja i njihove svakodnevice. Zbog tolike popularnosti među mladima, ali i iz brojnih praktičnih razloga, u procesu obrazovanja je sve zastupljenije prilagođavanje i prihvatanje novih tehnologija. Sve je više digitalnog materijala koji se koristi u školama i na fakultetima.

 

 

Ipak, u stručnim krugovima mišljenja su podeljena. Da li udžbenici za 2. razred gimnazija i srednjih škola, ali i udžbenici predviđeni za osnovce mogu biti zamenjeni digitalnim nastavnim materijalima? Da li bi takva promena donela više štete ili koristi obrazovanju dece i mladih? Pročitajte.

Šta kažu istraživanja?

Štampani udžbenici predstavljaju standard u oblasti obrazovanja i osnovni resurs za prenos znanja u školskim sistemima širom sveta. Međutim, uporedo sa tehnološkim napretkom sve više su počeli da se koriste i digitalni materijali koji bez ikakve dileme iskustvu učenja daju jednu potpuno novu dimenziju. Interaktivni digitalni materijali kao što su prezentacije, animacije ili kvizovi znanja pružaju dinamično i za većinu učenika interesantnije učenje.

Ipak, iako digitalni udžbenici imaju nekih svojih prednosti, sprovedene ankete pokazuju da učenici, bar za sada, više koriste štampane knjige. Ovo se ne odnosi samo na udžbenike, već i na drugu literaturu. Glavni razlog za ovakvo izjašnjavanje učenika i studenata je to što im je lakše da uče iz pisanih knjiga, ali navode se i razni drugi razlozi.

Najveći izazov je koncentracija

Najveći izazov sa kojim se svakodnevno suočavaju tinejdžeri kada pokušavaju da nešto nauče koristeći digitalne knjige je koncentracija. Ovo je naročito izraženo ako pametni uređaj koji služi kao sredstvo za učenje ima pristup internetu. Naime, dok čitaju potrebnu literaturu, tinejdžeri dolaze u veliko iskušenje da urade neku drugu akciju, poput provere statusa na fejsbuku ili postavljanja nove fotografije na Instagram.

Pozitivno je to što učenici tinejdžeri prepoznaju ovaj problem. U jednoj američkoj studiji čak 94% ispitanika se izjasnilo da se najlakše koncentriše na temu koju obrađuje ako kao sredstvo za učenje koristi štampani materijal, odnosno udžbenik. Čak tri od četiri učenika priznaju da imaju problema da se fokusira na domaći zadatak koji treba uraditi na tabletu ili računaru.

Manje naprezanje očiju

Dugotrajno gledanje u ekran može uzrokovati umor i suvoću očiju i često glavobolju. Za tinejdžere koji su sasvim izvesno već proveli određen broj sati zureći u ekran, korišćenje štampanih materijala je odličan način da odmore i sačuvaju svoje čulo vida. Posmatrano sa ovog apsketa, iskustvo učenja iz štampanih knjiga je daleko komfornije i bezopasnije. Osim toga, fizički kontakt sa papirom može pružiti osećaj zadovoljstva. Udžbenici i drugi štampani nastavni materijal odobren od strane odgovarajuće državne ustanove pruža jasan pregled teksta i fotografija na papiru. Nema pretrpanih ekrana, animacija ili u najgorem slučaju iskačućih reklama koje snažno ometaju učenje.

Manja je distrakcija i zavisnost od tehnologije

Interaktivni digitalni materijali, iako često atraktivni, donose veći rizik od distrakcije. Učenici se mogu naći u iskušenju da brzo “skaču” na različite delove sadržaja ili čak prelaze na druge web stranice. Sa druge strane, štampani materijali nude samo jedan izvor informacija i tako drže fokus, što gotovo potpuno eliminiše mogućnost da do distrakcije dođe. Što se tiče novih tehnologija, koliko su dobre toliko imaju i svojih loših strana. Stručnjaci veruju da se prevelikim oslanjanjem na tehnologiju učenici i tinejdžeri mogu odvratiti od razvoja važnih veština kao što je pisanje. U prilog tome govori činjenica da je u našim školama sve više dece koja imaju loš rukopis.

Nasuprot tome, korišćenje štampanih materijala može biti način da se očuva sposobnost traženja informacija bez upotrebe interneta. Iako je puno knjiga koje su napisane u eri bez interneta danas dostupno u PDF formatu, i dalje postoji jako velik broj naslova koji nisu prošli digitalizaciju. Jedini način da iz njih izvučete prave informacije je da posetite biblioteku i da ih otvorite i prelistate.

Fokusiranje na dubinsko razumevanje

Fokusiranje na dubinsko razumevanje je još jedan od ključnih razloga zašto neki učenici preferiraju štampane materijale. Dubinsko razumevanje se odnosi ne samo na sposobnost učenika da nauči činjenice i upije važne informacije, već i da shvati suštinski koncept i vezu između pojava i događaja. Ovaj aspekt učenja je od velikog značaja jer omogućava učenicima da kasnije primene svoja znanja na nove situacije i zadatke, kao i da razviju kritičko mišljenje.
Štampani materijali, kao što su knjige a posebno udžbenici, prate strukturalni tok informacija. Učenici se kreću od jednog dela knjige do drugog, postepeno gradeći i proširujući svoje znanje o oblasti koja je predmet izučavanja. Ova linearna struktura kojom su pisani svi udžbenici omogućava postepeno dubinsko razumevanje.

Na kraju svega, papir je tu da se piše na njemu, pa se lako na margini knjige (naravno ako je samo vaša) mogu pribeležiti neke informacije koje olakšavaju učenje. Nije mali ni broj onih učenika, a naročito studenata koji iako uče po novim programima ne mogu da savladaju gradivo dok fluorescentnim flomasterom ne podvuku i odvoje bitne od nebitnih stvari.

I digitalni materijali su jako korisni

Da ne bude da imaju samo negativne strane, treba istaći da i digitalni materijali imaju svoje prednosti. Štaviše, te prednosti uopšte nisu male, pa je prema najnovijim preporukama stručnjaka iz oblasti obrazovanja u procesu nastave i učenja najbolje zajedno koristiti i štampane udžbenike i digitalne materijale.

Oni pre svega mogu biti interaktivni i učiniti učenje dosta zabavnijim i zanimljivijim. Tako povećavaju angažovanje učenika i često podstiči bolje razumevanje određenih prirodnih i društvenih pojava. Osim toga, lako su dostupni i prilagodljivi. Digitalni udžbenici omogućavaju dostupnost u bilo koje vreme i na bilo kom mestu a jedino što je učenicima potrebno jeste internet konekcija. To znači da mogu učiti i kada odu dalje od kuće, bez potrebe da sa sobom nose štampane knjige. Takođe, greške koje se u digitalnim materijalima naprave se lako ispravljaju, za razliku od papirnih udžbenika gde je jedina opcija fizička prepravka olovkom ili novo štampanje.

Najzad, ne treba zanemariti ni bogatstvo resursa. To se pre svega odnosi na dodatne članke, video zapise, spoljašnje linkove i reference. Pristup relevantnim informacijama je zaista ogroman.

Svaki od ovih razloga daje jasne pokazatelje zašto tinejdžeri i uopšte svi učenici, i dalje preferiraju štampane udžbenike. Ipak, važno je shvatiti da je preferiranje jedne vrste edukativnog i obrazovnog materijala pre svega individualna stvar. Pa čak i to da se stavovi mogu menjati u zavisnosti od situacije i konkretne potrebe učenika. Prilagodljivost u pristupu učenju omogućava obrazovnim institucijama da adekvatno odgovore na različite potrebe svojih učenika, odnosno studenata. Zato se kao najbolja opcija sve češće nameće kombinacija štampanih i digitalnih materijala.

FOTOGRAFIJE: ● https://www.pexels.com/photo/a-girl-sitting-at-desk-reading-books-5852305/