Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad Kragujevac Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije
 
 

Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije

Fond za nauku je odobrio finansiranje projekta Artificial intelligence for managing workplace safety čiji su nosioci istraživači sa Univerziteta u Kragujevcu. Nakon više meseci recenzije u koju su bili uključeni vodeći inostrani eksperti, Fond za nauku je u julu 2020. godine objavio konačnu rang listu projekata koji će se finansirati u okviru posebnog Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije.

 

Među njima se našao i projekat AI4WorkplaceSafety – Artificial intelligence for managing workplace safety, u okviru kog su angažovani istraživači sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao i njihove kolege sa Fakulteta organizacionih nauka i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije odobreno je 6 projekata iz osnovnih istraživanja i 6 projekata iz primenjenih istraživanja, među kojima je i projekat AI4WorkplaceSafety.

Sredstva su dodeljena timovima iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Predviđeno trajanje projekta je dve godine, a sredstva koja je obezbedio Fond iznose 198,615.08 evra. Rukovodilac projekta je Arso M. Vukićević, zaposlen na Fakultetu inženjerskih nauka, koji je ujedno najmlađi dobitnik projekta u ovom pozivu i jedini u statusu naučnog saradnika među 12 rukovodilaca sa četiri državna univerziteta u Srbiji.

This content has been locked. You can no longer post any comment.