Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu KG info Obrazovanje Kako do studiranja u inostranstvu
 
 

Kako do studiranja u inostranstvu

Studiranje u inostranstvu zvuči primamljivo i ukoliko imate mogućnosti, trebalo bi iskoristiti ovakvu priliku. Međutim, da biste studije završavali van Srbije i stekli diplomu u granicama neke druge zemlje, svakako se morate pozabaviti prikupljanjem dokumentacije za upis.

Iako je prikupljanje dokumenata slično za studije u svakoj državi, ipak postoje i  određene razlike, pa bi trebalo dobro da se raspitate oko papirologije i uslova studiranja na izabranom fakultetu.

Upisivanje studenata na fakultetima kod nas vrše se u drugim rokovima nego upisi u inostranstvu, pa se pobrinite da ne propustite vreme za prijave. Uglavnom se one primaju čak i godinu dana unapred, a ako su u pitanju postdiplomske studije ili određeni projekti, školska godina može da počne na jesen ili proleće.

Da biste slušali predavanja na inostranim fakultetima, koji se obično realizuju na maternjem jeziku izabrane države, potreban vam je sertifikat o znanju stranog jezika i polaganje određenih stručnih testova, koji se nalaze na sajtu fakulteta.

Koja dokumenta je potrebno pripremiti?

Većina dokumenata koja vam je potrebna za upis na fakultet je univerzalna i može se pronaći na sajtu određenog fakulteta. Od dokumentacije je potrebno da pripremite diplomu i njen prevod na odgovarajući jezik, prevod ocena iz srednje škole ili fakulteta, ukoliko se radi o postdiplomskim studijama, sertifikat o znanju stranog jezika, vizu, CV i motivaciono pismo, kao i pisma preporuke, fotokopija važećeg pasoša i njegov prevod i popunjena prijava za upis na fakultet, koja se nalazi na sajtu fakulteta. Ukoliko ste na domaćem fakultetu imali određene položene ispite, potrebno je da se u studenskoj službi raspitati o njihovom priznavanju i nastavku studiranja u inostranstvu. U slučaju da nisu ispunjeni navedeni uslovi, potrebno je da slušate i polažete dodatne ispite i to na stranom jeziku.

Izabranom univerzitetu predajete sva dokumenta i to kopije, dok originale nosite sa sobom i kada dobijete odgovor od fakulteta, predajete zahtev za vizu u ambasadi odabrane države.

Ukoliko želite da upišete studije u Nemačkoj, potreban vam je sudski tumač za nemački jezik

Nemački jezik je jedan od popularnih jezika koji se uči u osnovnim i srednjim školama, a Nemačka je država koja je veoma cenjena među našim državljanima, kako zbog posla, tako i studiranja. Učenje jezika je prioritet i u jednom i drugom slučaju, pa treba dobro pripremiti određeni konverzacijski nivo.

Ukoliko ste se opredelili za neke od nemačkih fakulteta, znate da određena dokumenta moraju da budu prevedena na matični jezik zemlje u koju putujete. To se odnosi na diplomu, kao i dokumenta koja se prilažu uz diplomu u vidu dodatka. Na njima se nalazi tačno zvanje kandidata i svi detalji vezani za školovanje.

Sva ova dokumentacija mora da bude adekvatno prevedena na nemački jezik, a to ne možete raditi proizvoljno, koliko god da ste dobar poznavalac jezika, već isključivo pomoću sudskog tumača. Svi sudski tumači za nemački jezik u prevodilačkoj agenciji ABC prevodi poseduju sertifikate za prevođenje različitih dokumenata i tekstova, koji su neophodni za dalje učenje, školovanje i rad u različitim sferama života. Osim prevođenja, sudski tumači poseduju ovlašćeni pečat, u ovom slučaju za nemački jezik, što daje autentičnost samom dokumentu, koji je jedino sa pečatom važeći.