Trenutno se nalazite na strani: Početna strana
 
 

Ekomar saopštenje - Sastanak sa predstavnicima mesnih zajednica

U cilju identifikovanja ekoloških problema grada i unapređenja saradnje izmedju predstavnika građana  i civilnog sektora predstavnici Udruženja Ekomar razgovarali su sa predstavnicima mesnih zajednica  grada Kragujevca. Sastanak je održan 9.5.2022. u okviru aktivnosti na projektu “Zelena perspektiva  grada Kragujevca” koji sprovodi udruženje Ekomar.

 

Sastanak je otvorila koordinatorka projekta, Marija Simić Savić, predstavljanjem projekta  Zelena perspektiva grada Kragujevca. Ona je navela da projekat predstavlja uvod u donošenje Programa  zaštite životne sredine grada i treba da doprinese uključivanju građana u sam proces izrade i usvajanja  ovog planskog dokumenta. Takođe je navela da Program treba da bude takav da identifikuje osnovne  ekološke probleme i potrebe građana, kao i da donese rešenja za realne probleme, a da su ona izvodljiva  i moguće ih je sprovesti tokom trajanja Programa. Iz tog razloga, mesne zajednice su prepoznate kao  važan činilac u identifikovanju problema građana i predstavljaju vezu između građana i donosioca  odluka. Predstavnici mesnih zajednica mogu podstaći građane da se aktivnije uključe u rešavanje  problema u svojim sredinama, što predstavlja njihovu ulogu u uključivanju građana i građanki u  kreiranje ekoloških politika.

Tokom sastanka, predstavnici mesnih zajednica govorili su o najvažnijim ekološkim  problemima svojih zajednica i na osnovu njihovih odgovora može se zaključiti da centralne gradske  delove najviše pogađaju problem buke, zagađenja vazduha, neplanske gradnje i zagušenja  saobraćaja. Predstavnici mesne zajednice Centar i mesne zajednice Erdoglija istakli su i problem  nepostojanja zelenih površina u užem centru grada. Predstavnici ovih mesnih zajednica takodje ističu  problem pasa lutalica i nesavsenih vlasnika pasa. Takodje, ističu i nedovoljan broj kontejnera  predviđenih za reciklažu papirnog i PET otpada kao i elektronskog otpada (baterije). Slične probleme izneo je i predstavnik mesne zajednice Pivara, koji je istakao i problem Energetike i pepelišta ali i  ukazao na nedovoljno održavanje korita reke Lepenice i problem kišne kanalizacije u ovom delu  grada.

Predstavnici mesnih zajednica Korman i Marišić ističu svoju zabrinutost zbog planiranog  premeštanja gradske deponije na prostor Vitlišta i smatraju da bi gradska uprava u što skorijem roku  trebalo da objavi konkretan plan nove regionalne deponije. Predstavnici ovih mesnih zajednica takođe  kao velike probleme ističu nepostojanje kanalizacione mreže i nesakcionisanje nadekvatnog  ispuštanja otpadnih voda od strane građana i privrednih subjekata. Slične problem istakli su i  predstavnici iz naselja Veliko Polje koji su ukazali na ograman problem zagađenja reke Lepenice zbog  kojeg život stanovnika naselja Grošnica i Veliko Polje biva znatno otežan. zajednica iz prigradskih naselja složili su se da način prikupljanja komunalnog otpada u ovim  naseljima nezadovoljava potrebe stanovnika i da se zbog nedostatka kontejnera na sabirnim  mestima za prikupljanje otpada često stvaraju male doponije koji komunalno preduzeće ne  otkljanja u potpunosti. Ista primedba stigla je od predstavnika mesne zajednice Petrovac.

Kranji zaključak sastanka je da je neophodna bolja informisanost i uključivanje građana u  rešavanje konkretnih ekoloških problema, kako bi se ograničeni resursi rasporedili u skladu sa realnim  potrebama i navikama građana Kragujevca. Predstavnici mesnih zajednica mogu biti dobra karika  između građana i predstavnika donosioca odluka ali im je potrebno unapređenje u vidu tehničkih  kapaciteta i unapređenja sredstava za komunikaciju. Civilni sektor mora da ima važnu ulogu u  kanalisanju mišljenja građana ka nadležnim službama.

Projekat “Zelena perskpektiva projekta” sprovodi udruženje Ekomar u cilju zagovaračke inicijative za  donošenje Programa zaštite životne sredine grada Kragujevca. Ovaj projekat je dobio podršku projekta  Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne  predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.