Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Politika Javnobeležnička komora Srbije: Za četiri dana overeno 349.467 potpisa birača
 
 

Javnobeležnička komora Srbije: Za četiri dana overeno 349.467 potpisa birača

Javni beležnici overili su za četiri dana 349.467 potpisa birača za podršku izbornim listama političkih stranaka ili grupacija, a takođe su zakazali overe svima koji su od raspisivanja izbora do sada, u skladu sa propisima, podneli pismene zahteve za overu. Zakazivanje overe potpisa birača kod javnih beležnika počelo je 4. marta, kada su raspisani republički, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji, i od tada je 540 pravnika iz javnobeležničkih kancelarija utrošilo 11.890 radnih sati obavljajući službenu radnju overe potpisa birača. Obim posla koji su obavile ekipe overivača za samo četiri dana pokazuje i računica da bi za taj posao jednom pravniku sa ovlašćenjima bilo potrebno više od četiri godine rada, uključujući i rad vikendom.

 

Javnobeležnička komora Srbije izuzetno je zadovoljna efikasnošću koju su pokazale javnobeležničke kancelarije u ovom odgovornom poslu, uz striktno pridržavanje nepristrasnosti javnih beležnika. Svi javni beležnici strogo se pridržavaju pravila da izlazak na teren zakazuju hronološki, po redosledu kojim političke stranke ili grupacije podnose zahteve, i u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Prema propisima, izborne liste za predstojeće republičke parlamentarne izbore, kao i za pokrajinske i lokalne izbore, podnose se odgovarajućim izbornim komisijama sa overenim potpisima birača najkasnije do 10. aprila u 24.00 sata.

Javni beležnici ostaju spremni da odgovore na sve zahteve za overu potpisa birača koji budu podneti blagovremeno, u skladu sa propisanim rokom. O Javnobeležničkoj komori Srbije Javnobeležnička komora Srbije obeležila je u septembru 2019. pet godina od uvođenja javnog beležništva u pravni sistem, odnosno od početka primene Zakona o javnom beležništvu Republike Srbije. JKS je oktobra 2016. godine postala 87. punopravna članica Međunarodne unije notara.

U junu 2017. primljena je u Savet notarijata EU, u svojstvu člana-posmatrača, što je trenutno najviši mogući status JKS u toj organizaciji, s obzirom na to da Srbija nije članica EU. U Srbiji je trenutno otvoreno 198 javnobeležničkih kancelarija, u kojima je, pored 198 javnih beležnika, zaposleno oko 1.200 javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika i administrativnog osoblja.

This content has been locked. You can no longer post any comment.