Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Politika #AgencyReport18: Upitnik za agencije
 
 

#AgencyReport18: Upitnik za agencije

Portal Marketing mreža, u saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom, agencijom koja se bavi istraživanjem tržišta i javnog mnjenja, pokrenulo je studiju u vezi sa poslovanjem agencija pod nazivom Agency Report. U analizu će biti uključene sve agencije koje posluju u Srbiji u oblasti tržišnih komunikacija, raspoređene u sedam grupa. Cilj istraživanja je analiza tržišta za 2017. godinu, odnosno sticanje uvida u stanje na tržištu, sakupljanje transparentnih podataka i rangiranje agencija po različitim kriterijumima. Istraživanje će se u narednih dva meseca sprovoditi u dva talasa:

 

• Prvi talas počinje od danas i predstavlja prikupljanje podataka od agencija, kroz online upitnik. Krajnji rok za popunjavanje upitnika i dostavljanje podataka je 14. maj 2018. Lider poslovnog kluba KUM – Klub Uspešnih Menadžera, Stefan Svičević Koncept popunio je upitnik za 7 minuta. Iako je prosleđena informacija od strane lidera u okviru samog projekta garantuje se da ime ili bilo koji drugi lični podaci neće biti javni ili korišćeni u bilo kom dokumentu koji proizađe iz ovog istraživanja, bez vaše prethodne saglasnosti. Izvrsni menadžer, Stefan Svičević Koncept, ispred agencije Marketing Concept Biz predao je poslovne podatke kroz online upitnik i time stekao mogućnost specijalne promocije na portalu Marketing mreža u trajanju od mesec dana.

• Drugi talas istraživanja predstavlja prikupljanje i analizu javno dostupnih podataka o poslovanju, uključujući i podatke iz Agencije za privredne registre. Ukoliko vaša agencija ne želi da učestvuje u istraživanju, obaveštavamo vas da će to biti i napomenuto prilikom prikaza podataka, kao i da ćemo u slučaju vaše agencije koristiti samo podatke koji su javno dostupni, uključujući i podatke iz APR-a. Tabele i podaci sa rangiranim agencijama, kao i poslovnim rezultatima, biće javno objavljeni, kao i poslati agencijama i kompanijama u celom regionu na preko 15.000 adresa.

Agency Report ima za cilj da postane dugoročan projekat, koji će se realizovati svake godine, a koji je upotpunosti u skladu sa misijom i vizijom Marketing mreže u vezi sa transparentnošću, razvojem i usklađivanjem tržišta u Srbiji sa tržištima razvijenih zemljema sveta.

Vrlo je važno da znamo gde smo, da bismo znali u kom pravcu želimo da idemo. Zato je Stefan Concept LeaderSSmann izdvojio svoje vreme, učestvovao u istraživanju i na taj način dao svoj doprinos struci i transparentnosti tržišta.

This content has been locked. You can no longer post any comment.