Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine droga
 
 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine droga

Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine droga, Omladina JAZAS-a Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Kancelarija za mlade Kragujevac i Sportom protiv dijabetesa organizuju niz aktivnosti u Velikom parku.

 

Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje nivoa svesti o značaju problema koje psihoaktivne supstance predstavljaju za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga. Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogañaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. Korišćenje droga meñu mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, izmeñu ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.

Mladi danas imaju pristup sve većem broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima, postaje sve izraženiji obrazac korišćenja u Evropi. Slogan kampanje za 2017. godinu je „Prvo saslušaj“ i ukazuje na to da je slušanje dece i mladih prvi korak koji treba načiniti kako bi im se pomoglo da odrastu zdravo i bezbedno. Cilj ovogodišnje kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti kao i povećanje efektivnog investiranja u dobrobit dece i mladih. U ponedeljak, 26. juna, Kragujevčani imaće priliku da od volontera Omladine JAZAS-a Kragujevac čuju sve o mitovima i zabludama u vezi sa drugama, ali i da isprobaju simulirajuće naočare - naočare koje simuliraju uticaj psihoaktivnih supstanci.

Takođe, sugrađani imaće priliku da se besplatno i anonimno testiraju na HIV, hepatitis B i hepatitis C. Testiranje je lako i brzo (radimo analizu krvi iz prsta i rezultate dobijate SAMO VI za 20 minuta). Imaćemo još dosta edukativnih brošura, igrica, kondoma. Aktivnost se održava kao deo projekta "Žene, mladi i reproduktivno zdravlje" koje sprovodi Omadina JAZAS-a Kraguejvac, a finasira Grad Kragujevac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.