Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu Ekonomija Privreda Predrag Lučić V.D. Predsednik regionalne privredne komore Kragujevac
 
 

Predrag Lučić V.D. Predsednik regionalne privredne komore Kragujevac

Na osnovu jednoglasne odluke na VIII sednici Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić, dipl. inž. maš., je stupio na dužnost v.d. predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac dana 3.09.2014.

U dosadašnjem radu u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac Predrag Lučić je u više mandata obavljao funkciju potpredsednika Komore.
Poslovnu karijeru je započeo u "Zastava automobili" DD – gde je u RJ "Tehnološki razvoj i upravljanje proizvodnjom" bio i direktor sektora. Tokom rada u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac vodio je veliki broj uspešno realizovanih projekata finansiranih iz fondova EU i drugih fondova. Posebno značajan efekat dao je projekat Evropske privredne komore iz Brisela koji je inicirao privlačenje stranih direktnih investicija na teritoriju Šumadije i Pomoravlja.Uspešno je realizovao niz novih poslovnih inicijativa (Investiciona konferencija i kampanja, Investicioni sajam , Sajmovi proizvodjača autokomponenti SEE AUTOCOMPONET...) sa ciljem povećanja konkurentnosti privrede i povećanja investicione atraktivnosti regiona. Učesnik velikog broja usavršavanja u inostranstvu, poput specijalizacije Vlade Portugala u Lisabonu, stručnih seminara u Briselu, usavršavanja engleskog jezika u Londonu...